הדף בטעינה

על המילה הַבּוֹנִים הַחָפְשִׁיִּים

במילון

 (ללא ניקוד: הבונים החופשיים)

הגדרה

  • חברי מִסדָר בארָצות רבות שמטרתו אחווה וקידום המוּסר החברתי
על יסוד מילון ההווה