הדף בטעינה

על המילה הִלֵּךְ אֵימִים

במילון

 (ללא ניקוד: הילך אימים)

הגדרה

  • הפיל פחד
על יסוד מילון ההווה