הדף בטעינה

על המילה דּוּ־צְדָדִי

במילון

 (ללא ניקוד: דו־צדדי)

הגדרה

  • שיש בו שני צדדים; שמשתתפים בו שני גורמים (בלועזית: בִּילָטֵרָלִי)
על יסוד מילון ההווה