הדף בטעינה

על המילה דּוּ־סִטְרִי

במילון

 (ללא ניקוד: דו־סטרי)

הגדרה

  • בעל שני כיווּני תנועה
על יסוד מילון ההווה