הדף בטעינה

על המילה דָּבָר וַחֲצִי דָּבָר

במילון

 (ללא ניקוד: דבר וחצי דבר, לא דבר ולא חצי דבר)

הגדרה

  • (במשפט שלילה) אפילו לא כלשהו, שום דבר
על יסוד מילון ההווה