הדף בטעינה

על המילה דָּבָר דָּבוּר עַל אָפְנָיו

במילון

 (ללא ניקוד: דבר דבור על אופניו)

הגדרה

  • בנוסח ברור ומדויק
על יסוד מילון ההווה