הדף בטעינה

על המילה דִּבּוּר הַמַּתְחִיל

במילון

 (ללא ניקוד: דיבור המתחיל)

הגדרה

  • המילים הראשונות של פסקה המוּבָאות לצורֶך פירוּש או דיוּן וכד'
על יסוד מילון ההווה