הדף בטעינה

על המילה גּוֹי שֶׁל שַׁבָּת

במילון

 (ללא ניקוד: גוי של שבת)

הגדרה

  • לא־יהודי העושה בשביל יהודי מלאכות קלות האסורות בשבת, כגון כיבוי האור
על יסוד מילון ההווה