הדף בטעינה

גּוֹי-שֶׁל-שַׁבָּת

על המילה גּוֹי שֶׁל שַׁבָּת

במילון

 (ללא ניקוד:גוי של שבת)

הגדרה

  • לא־יהודי העושה בשביל יהודי מְלאכות קלות האסורות בשבת, כגון כיבּוּי האוֹר
על יסוד מילון ההווה