הדף בטעינה

על המילה בַּר בֵּי רַב

במילון

 (ללא ניקוד: בר בי רב, ברבי רב)
*מארמית

הגדרה

  • תלמיד
על יסוד מילון ההווה