הדף בטעינה

על המילה בַּר־מִחְזוּר

במילון

 (ללא ניקוד: בר־מחזור)

הגדרה

  • שיש אפשרות למחזר אותו
על יסוד מילון ההווה