הדף בטעינה

על המילה בַּעַל דָּבָר

במילון

 (ללא ניקוד: בעל דבר)

הגדרה

  • קשור קֶשר ישיר או עיקרי למעשה
על יסוד מילון ההווה