הדף בטעינה

על המילה בֶּן בְּרִית

במילון

 (ללא ניקוד: בן ברית)
*תנו דעתכם להֶבדל בין בן ברית ובין בעל ברית

הגדרה

  • יהודי
על יסוד מילון ההווה