הדף בטעינה

על המילה בְּשֶׁל

במילון

 (ללא ניקוד: בשל)

הגדרה

  • בִּגלַל


 (ללא ניקוד: בשל)
חלק דיברמילת יחס

הגדרה

  • בִגלַל (מילת סיבה)
על יסוד מילון ההווה

בתשובות באתר

תשובות קשורות