הדף בטעינה

על המילה בְּרִית בֵּין הַבְּתָרִים

במילון

 (ללא ניקוד: ברית בין הבתרים)

הגדרה

  • המעמד שבו הבטיח אלוהים לאברהם אבינו את ארץ ישראל לצאצאיו (על שם בִּתרי בעלי החיים שהקריב אברהם)
על יסוד מילון ההווה