הדף בטעינה

על המילה בְּעוֹד מוֹעֵד

במילון

 (ללא ניקוד: בעוד מועד, מבעוד מועד)

הגדרה

  • כל עוד לא עבר הזמן שנקבע
על יסוד מילון ההווה