הדף בטעינה

על המילה אֵי לָזֹאת

במילון

 (ללא ניקוד: אי לזאת)

הגדרה

  • לכן
על יסוד מילון ההווה