נושא: שמות מטבעות

יחיד ורבים

עשרים שקל או עשרים שקלים?