מאמרים מאת רעות גרין

איור של חמדה בן־יהודה והכיתוב: ״ נערה צעירה, בת 20, שלא ידעתי אף דיבור עברי אחד, אף לא את אותיות האלף בית הקדוש. בידי מוסר בן-יהודה, בלי אמר ודברים, את גורל עתונו ומלונו, הקמת הריסות ביתו העברי - שדה המערכה לתחיית הלשון, ובעיקר - חינכו של הילד העברי הראשון. ״ חמדה בן יהודה

חמדה בן־יהודה ו"מלחמתה עם השטן": מפעלה הלא ידוע – הפקת המילון

העברית נח, א–ב (תשס"ט–תש"ע), עמ' 57–74

במאמר מתוארת תרומתה של חמדה בן־יהודה למפעל המילון ונבחנת השאלה מדוע נפקד מקומה בזיכרון הקולקטיבי.
המשך קריאה >>