מאמרים מאת רחל אוסטרובסקי

"זר פרחי שדה עם קוץ אחד או שניים": על שירי הזמר של נעמי שמר

לשוננו לעם נו, ג (תשס"ז), עמ' 107–117

שירי הזמר של נעמי שמר נבחנים מצד תוכנם ומצד השימוש ברובדי העברית: לשון המקרא, הלשון המדוברת בת ימינו והמזיגה שביניהם.
המשך קריאה >>