מאמרים מאת עפרה מייטליס

צילום בשחור ולבן של דוד ילין

דרכו של דוד ילין בחידושי המילים

העברית ס, ג–ד (תשע"ב), עמ' 127–147

שתי נטיות מנוגדות אפיינו את ילין: השמרנות והדבקות במקורות לעומת ההכרה בהתפתחות הטבעית של השפה. הירתמותו למפעל תחיית הלשון הכשירה את דעת הקהל לקליטת רעיונותיו הנועזים של בן־יהודה, אך גם הובילה את להחלטות מתונות של ועד הלשון.
המשך קריאה >>