מאמרים מאת נפתלי הרץ טור־סיני

פרקי לשון לעם – מילים שאולות בלשוננו

לשוננו ח, ב–ג (תרצ"ז), עמ' 99–109

בפרקים המובאים כאן נכללים גם הסברים לשמות החודשים תשרי ומרחשוון.
המשך קריאה >>