מאמרים מאת ישראל רוזנסון

על שיבולים ופאה בראש ובשדה

לשוננו לעם נג, ב (תשס"ב), עמ' 75–80

על הרקע הלשוני ספרותי של כמה ביטויים בלשון חכמים הקשורים במתנות עניים – פאה ולקט – ובשיער
המשך קריאה >>