מאמרים מאת דב ירדן

ניבים ופתגמים: חוות־דעת

מאת: דב ירדן

לשוננו לעם ה, א (תשי"ד), עמ' 24–27

מן הראוי לברר אם אין בצירוף חוות־דעת משום עירוב תחומין של המלים דעת ודעה, ולשאול מפני מה הועדפה הצורה חוות־דעת בדיבורנו מן הצורה חוות־דעה שהיא, לכאורה, מדויקת יותר.
המשך קריאה >>