מאמרים מאת ברק דן

על שופט הכדורגל

מאת: ברק דן

על פי אקדם 15 (תש"ס – 2000)

ביום י"ב במרחשוון תש"ס (22 באוקטובר 1999) יוחדה ישיבה של הוועדה למונחי המשפט של האקדמיה לדיון בשאלה אם לקבוע מונח נפרד לשופט במשחקי הספורט. בוועדה למונחי המשפט, שהתכנסה אז מדי חודש בחודשו, היו חברים בלשנים מקרב חברי האקדמיה, שופטים, עורכי דין ומשפטנים בעלי שם. היושב בראש הוועדה היה המשנה בדימוס של נשיא בית המשפט העליון, פרופ' מנחם אֵלון (ז"ל).
המשך קריאה >>