מאמרים מאת אורי סמואל

גאונים. ושמעתי בני כי הכאבתה את עיניך, ובאמונת שמים מיום ששמעתי זאת נגרה עיני לילה ויומם ומיאן [=ומאין] הפוגות. וכתבתה לי כי קניתה טִילָרִין [=מזרן]. ואם תישמע בני לעצתי. מכור אותו ויהיו הדמים [=הכסף] בידך. והשמר לך בני [...]

לא לגאונים בלבד – הצצה היסטורית לשונית לתקופת הגאונים

מ"אם פולניה" ועד חשד לשחיתות

העבודה במפעל המילון ההיסטורי מספקת הצצה לחיי היום־יום של היהודים לפני כאלף שנה.
המשך קריאה >>