מאמרים מאת אורי סמואל

לא לגאונים בלבד – הצצה היסטורית לשונית לתקופת הגאונים

מ"אם פולניה" ועד חשד לשחיתות

העבודה במפעל המילון ההיסטורי מספקת הצצה לחיי היום־יום של היהודים לפני כאלף שנה.
המשך קריאה >>