מאמרים מאת אוהד אבודרהם

צילום של קערה מנדאית

שלוש קערות מנדאיות מאוסף יוסף מתתיהו

לשוננו עז, א (תשע"ה), עמ' 59–98

במאמר מתוארות שלוש קערות השבעה קדומות, והעיון בהן מלמד על חשיבותם של המקורות האפיגרפיים להכרת הלשון המנדאית הכתובה (ניב של הארמית).
המשך קריאה >>