אליעזר בן־יהודה

אליעזר בן־יהודה

אליעזר בן־יהודה

ביום העברית מציינים את יום הולדתו של אליעזר בן־יהודה, חלוץ הדיבור העברי וחוקר העברית. הוא חולל והניע את תהליך השיבה המלאה אל העברית, הקים את ועד הלשון העברית וחיבר את מילונו הגדול.
המשך קריאה >>

אליעזר בן־יהודה

יד בן־יהודה

אליעזר בן־יהודה

חידושי בן־יהודה

אליעזר בן־יהודה

הוקרת אונסק"ו לבן־יהודה

אליעזר בן־יהודה

חייו ופועלו