מאמרים

האקדמיה ללשון העברית מפרסמת כאן מעת לעת מאמרים נבחרים לתועלתם ולהנאתם של הגולשים באתר.
המאמרים פרי עטם של אנשי לשון – ובהם חברי האקדמיה ועובדיה – לקוחים לרוב מתוך כתבי העת של האקדמיה: לשוננו, העברית (לשוננו לעם) ואֲקַדֵּם. מקצת המאמרים נכתבו במיוחד לאתר האקדמיה.

קריאה מהנה.

"חומר" ו"חֵמר"

מאת: גד בן־עמי צרפתי

כלשון עמי: אסופות ומבואות בלשון א, תשנ"ז, עמ' 184–187

חתול זוללת וחיות אחרות: על התהוות נטיית המין בשמות בעלי החיים

מאת: קרן דובנוב

העברית, כרך נח חוברת ג (תשס"ט–תש"ע), עמ' 127–145

מי צריך מינוח עברי

מאת: רונית גדיש

הרצאה במושב האקדמיה בכינוס בראשון לציון, שבט תשע"א, ינואר 2011

ה"עציון" חוזר לשפתנו

מאת: אבינעם דנין

לשוננו לעם, כרך מה חוברת א (תשנ"ד), עמ' 40–43

כצורתו, כתקנו וכיופיו: המתרגם והעברית הנורמטיבית

מאת: אמציה פורת

לשוננו לעם, כרך מז חוברת ג (תשנ"ו), עמ' 97–117

שלוש תופעות בלשון המוקדמת

מאת: מרדכי מישור

לשוננו, כרך עג חוברת א (תשע"א), עמ' 107–115

חמדה בן־יהודה ו"מלחמתה עם השטן": מפעלה הלא ידוע – הפקת המילון

מאת: רעות גרין

העברית, כרך נח חוברת א–ב (תשס"ט-תש"ע), עמ' 57–74

הספרות ותחיית הלשון העברית

מאת: אהרן מגד

לשוננו לעם, כרך מט חוברת ג (תשנ"ח), עמ' 110–116

מה בין "פרי" ל"פירות"?

מאת: גד בן־עמי צרפתי

לשוננו לעם, כרך נא–נב חוברת ג (תש"ס–תשס"א), עמ' 104–109

משמעותם של שמות החגים

מאת: יצחק שלו

לשוננו לעם, כרך כו חוברות ג–ד (תשל"ה), עמ' 67–74

ומה עושים בפועל?

מאת: תמר קציר (כץ)

אקדם 42 (תשע"א, 2010)

מאה שנים לכתיב העברי

מאת: אמנון שפירא

האקדמיה ללשון העברית בשנת תש"ע – מאה ועשרים שנים לייסוד ועד הלשון העברית

"זר פרחי שדה עם קוץ אחד או שניים": על שירי הזמר של נעמי שמר

מאת: רחל אוסטרובסקי

לשוננו לעם, כרך נו חוברת ג (תשס"ז), עמ' 107–117

האקדמיה ועורכי הלשון

מאת: רונית גדיש

הרצאה ביום העיון 'הטקסט העברי הלכה ומעשה' במכללת ליפשיץ, שבט תש"ע, ינואר 2010

הצב, החרדון והקרפדה

מאת: דוד טלשיר

לשוננו סה (תשס"ג), עמ' 351–371

בעל החיים צָב קיבל את שמו מרשימת השרצים שבפרשת שמיני: "הַחֹלֶד וְהָעַכְבָּר וְהַצָּב לְמִינֵהוּ". אך הצב המקראי איננו הצב של ימינו, כי אם 'חרדון' או אחד מסוגי החרדוניים. רק בראשית האלף השני לסה"נ ניטל השם צָב מן החרדון, אשר לא היה ידוע באירופה, ועבר לשני בעלי חיים אחרים: צב השריון והקרפדה.
המשך קריאה >>