בבית ובכיתה

אנחנו מציעים מגוון רחב של חומרים לפעילויות בבית ובכיתה שיש בהן כדי להפגיש את התלמידות והתלמידים עם סיפורה המיוחד של לשוננו ועם דרכה של העברית בדורות האחרונים.