תמי (תמר) מצגר, 78 (שבה הביתה)

תָּמָר – עץ התמר כשמו כן הוא – עץ זקוף וגבוה המיתמר אל על. מפרי התמר נהגו להכין דבש, ועל כן זוהה עם הדבש הנזכר בשבעת המינים שנתברכה בהם הארץ ושמהם הובאו הביכורים למקדש. במקרא נזכרות שלוש נשים בשם זה: כלתו של יהודה (אם שושלת בית דוד), בתו של דוד וגם נכדתו (בת אבשלום).