שרון אלוני קוניו, 34 (שבה הביתה)

שָׁרוֹן – גיזרון השם מסופק. יש הסוברים שבא משורש יש"ר לציון התוואי המישורי של אזור השפלה, אולי קיצור מן 'ישרון'. אחרים קושרים זאת למילה המקראית מִשְׁרָה שבצירוף מִשְׁרַת עֲנָבִים ולפעלים שָׁרָה והִשְׁרָה – 'שָׂם דבר בנוזל'. לפי זה נקרא השרון על שום אדמתו הפורייה המושקית יפה ממי הגשמים.