רימון קירשט בוכשטב, 36 (שבה הביתה)

רִמּוֹן – רימון הוא אחד משבעת המינים שנתברכה בהם ארץ ישראל. צורת הרימון הייתה אהובה על אומני המזרח הקדום, והדבר בא לידי ביטוי גם במקרא: שולי מעילו של הכהן הגדול היו עשויים "פַּעֲמֹן וְרִמֹּן פַּעֲמֹן וְרִמֹּן" (שמות לט, כו), ובראשי עמודי המקדש יכין ובועז היו מאתיים רימוני נחושת.