רז בן עמי, 57 (שבה הביתה)

רָז – המילה רָז התגלגלה אל העברית מן הארמית, ומובנה 'סוד', 'מסתורין', 'דבר סתר'. המילה מוכרת כבר מן הארמית של ספר דניאל, ששם מסופר על סודו של המלך שכל חכמיו וקוסמיו לא הצליחו לגלות. אל הארמית התגלגלה המילה ממקור פרסי, והיא משמשת בפרסית עד ימינו.