רותי מונדר, 78 (שבה הביתה)

רוּתִי – שם חיבה מן רוּת, גיבורת המגילה המקראית הנודעת. בפשיטתא, תרגום המקרא והברית החדשה לארמית־סורית, בא תחת השם רוּת השם רעות. גם כיום יש המפרשים כך את השם רות, ואילו אחרים סבורים כי הוא גזור מן השורש רו"י, שעניינו רוב מים והשקיה במים.