קרינה אנגל-ברט, 53 (שבה הביתה)

קָרִינָה – השם קרינה הוא גלגול של כמה שמות שאינם קשורים זה לזה ושמקורם בשפות שונות. בספרדית פירושה השם הוא 'יקירה', 'חמודה'.