קלרה מרמן, 63

קְלָרָה – שם תואר בלטינית, משמעו 'בהירה', 'טהורה'. מאותו מקור גם התואר clear באנגלית.