עמית שני, 16 (שב הביתה)

עָמִית – פירוש המילה חבר. המילה מופיעה בתנ"ך תריסר פעמים, אחת עשרה מתוכן בספר ויקרא, בלשון החוק. היא נרדפת למילים רֵעַ ואָח, וכמותן היא משמשת בלשון החוק לציון הזולת, כלומר אדם אחר, כגון בכתוב הידוע "בְּצֶדֶק תִּשְׁפֹּט עֲמִיתֶךָ".