עמית סוסנה, 40

עָמִית – מקור המילה עָמִית, 'חבר', איננו ברור. נראה ששורש המילה הוא עמ"ת, אבל שורש זה אינו מוכר לא בעברית ולא בלשונות שמיות אחרות. לכן יש הסבורים ששורש המילה הוא עמ"י הקרוב אל עמ"ם (לשון עַם). ויש שהציעו לקשור זאת למילה אכדית שמשמעה משפחת החָם או החותן.