עמית אסתר בוסקילה, 28

עָמִית – שם זה משמעו 'חבר', והוא מן השמות הנפוצים היום הן לבנים הן לבנות. נראה שנתינת השם הזה לבנות עוד בימים שבהם נהגו להבחין בין שמות בנים לשמות בנות נובעת מן הסיומת ־ִית, אף שהמילה עָמִית היא ביסודה שם בזכר.