עלמה אור, 13 (שבה הביתה)

עַלְמָה – 'נַערה', 'אישה צעירה'. בשם זה גם רמיזה לשם הפרטי Alma, שמקורו בשם התואר הלטיני almus (בנקבה alma) – 'מְחַיֶּה', 'מזין', 'מַשְׁרה ברכה', והוא קשור גם למילה הספרדית alma שפירושה 'נשמה'. השם עַלְמָה זהה בצלילו גם למילה הארמית עָלְמָא – 'עולם', 'העולם'.