עופרי ברודץ, 10 (שבה הביתה)

עָפְרִי – צורת הנקבה של עֹפֶר היא עָפְרָה. בתנ"ך נזכרים שני מקומות בשם זה: בדרום – בנחלת שבט בנימין (בהר אפרים) ובצפון – בנחלת שבט מנשה. כיום משמשים השמות הפרטיים עֹפֶר ועָפְרָה, ואליהם הצטרף השם האהוב עָפְרִי בסיומת ־ִי, שיש בה כדי להביע חיבה.