עדן זכריה, 28

עֵדֶן – המילה מתקשרת לגן העדן שבסיפור הבריאה. היו שפירשו את השם כמכוון למקום שופע ופורה; כך על פי האוגריתית (לשון שמית צפונית מערבית) שבה מילים מן השורש עד"ן קשורות להשקיה. ייתכן שמשמעות זו נרמזת בפסוקים כמו "וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן לְהַשְׁקוֹת אֶת הַגָּן" (בראשית ב, י), "וְנַחַל עֲדָנֶיךָ תַשְׁקֵם" (תהלים לו, ט).