נילי מרגלית, 40 (שבה הביתה)

נִילִי – השם מבוסס על ראשי התיבות "נֵצַח יִשְׂרָאֵל לֹא יְשַׁקֵּר" (שמואל א טו, כט). במקור ציינו מילים אלו את אלוהי ישראל הנצחי שאינו מפר את הבטחותיו, ולימים נתפרשו כמציינות את נצחיות עם ישראל. ניל"י היה שמו של ארגון מחתרת שפעל בארץ במלחמת העולם הראשונה וסייע לבריטים נגד הטורקים.