נועם אור, 17 (שב הביתה)

נֹעַם – מן השמות האהובים לבנים ולבנות. שורש המילה נע"ם מצוי גם בלשונות שמיות אחרות – התואר نَاعِم (נַאעִם) בערבית פירושו 'עדין', 'רך', ושם העצם نِعْمَة (נִעְמָה) פירושו 'שלווה'.