*נועה ארגמני, 26

נוֹעָה – היא אחת מחמש בנות צלופחד שעליו מסופר שלא היו לו בנים. הבנות דרשו ממשה נחלה בארץ המובטחת ולפי המסופר זכו למבוקשן. לפי ממצאים ארכאולוגיים היה גם יישוב בשם נועה, והוא מצטרף ליישובים אחרים על שם בנות צלופחד.