מרגלית מוזס, 78 (שבה הביתה)

מַרְגָּלִית – מילה נרדפת לפנינה, ובהשאלה 'דבר יקר' וגם 'דיבור מבריק', כגון 'פה מפיק מרגליות'. המילה מַרְגָּלִית מוכרת למן לשון המשנה, ומקורה ביוונית: margarites. עיצורי למנ"ר עשויים להתחלף ביניהם, וכך לצד מרגריטה היוונית ומרגלית העברית מצויה מרגניתא הארמית (ממנה שם הפרח מַרְגָּנִית).