מיאה ליימברג, 17 (שבה הביתה)

מיאה – השם מיאה פירושו בלטינית 'שלי', ואפשר למצוא בו רמז גם למילה הארמית מַיָּא שפירושה 'מים'.