*לירי אלבג, 18

לִירִי – משם התואר היווני לִירִיקוֹס, כלומר 'מושר או נאמר לצלילי הלִירָה', כלי מיתר עתיק מעין נבל פשוט, ומכאן בהרחבה רגשני, ענוג (שירה לירית, מוזיקה לירית).