*לואיס נורבֵּרטו הָר, 70

לוּאִיס – צורה ספרדית של השם לוּדוֹבִיקוס (בלטינית), לודוויג (בגרמנית), לואי (בצרפתית). מקור השם בגרמנית עתיקה, ומשמעותו כנראה 'לוחם מהולל'.