*ירדן ביבס, 34

יַרְדֵּן – שם זה הוא כידוע שמו של הנהר הגדול בתחומי ארץ ישראל. יש חוקרים שסברו שהרכיב יַרְ בשם (המוכר גם מן השמות ירמוך וירקון) מציין מקווה מים על פי המילה המצרית יְאוֹר. ברם יַרְדֵּן עשוי להתפרש על פי השורש יר"ד, שכן הוא יורד והולך ממרומי הרי צפון הארץ לים המלח.